KONTAKTNÉ ÚDAJE
ALMATRANS, s.r.o.
Mierová 7
Levice 934 01
Slovakia

almatrans@almatrans.sk
tel. +421 917 979 998

TimoCom ID: 156461
Trans ID: 280234
Raal: 7AG
ALMATRANS, s.r.o.   -   Mierová 7   -   Levice 934 01   -   SlovakiaIČO: 341 528 73, DIČ: 2020 155 786, IČ DPH: SK 2020 155 786
DUNS: 524 997 124


Bankové spojenie:

 
TATRA BANKA
Číslo účtu: 292 286 9836/1100
IBAN: SK78 1100 0000 0029 2286 9836
SWIFT: TATRSKBXKonatelia


Bc. Allan Sághy ml. allan.saghy@almatrans.sk
Matúš Fríbert matus.fribert@almatrans.sk

Sídlo spoločnosti - Levice


Odelenie dopravy:
Allan Sághy st.
Obchodný riaditeľ
director@almatrans.sk
Mob: +421 917 762 718
Ing. Miroslav Brezovický
Obchodný zástupca
miroslav.brezovicky@almatrans.sk
Mob: +421 917 979 998
Personálne oddelenie:
Viera Havranová viera.havranova@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240
Oddelenie úhrad:
Veronika Fríbert veronika.fribert@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240
Účtovné a fakturačné oddelenie:
Miroslava Hudecová miroslava.hudecova@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240
Katarína Čenková katarina.cenkova@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240
Katarína Šimoneková katarina.simonekova@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240
Vanda Šikeťová vanda.siketova@almatrans.sk
Mob: +421 917 865 240