PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI ALMATRANS, s.r.o.
ALMATRANS, s.r.o.
Mierová 7
Levice 934 01
Slovakia

almatrans@almatrans.sk
tel. +421 917 979 998

TimoCom ID: 156461
Trans ID: 280234
Raal: 7AG
Spoločnosť ALMATRANS, s.r.o. vznikla v roku 2009 s cieľom poskytovať logistické služby. V súčasnosti poskytuje služby v oblasti cestnej, kombinovanej,železničnej i lodnej prepravy a sladového hospodárstva. Almatrans, s.r.o zamestnáva zamestnancov s viacročnými skúsenosťami z oblasti špedície a logistiky v popredných slovenských i nadnárodných spoločnostiach, čim ponúka svojim partnerom viacročné skúsenosti v organizovaní a realizovaní dopravy. Cieľom firmy je poskytovanie kvalitných služieb, zákazníckeho servisu na vysokej úrovni a konkurencie schopných cien. Zároveň je prioritou dodržiavanie systému kvality EN ISO 9001:2008.
 1. oblasť - cestná doprava
  • vlastný vozový park
  • všetky typy vozidiel / 1,5 t., › 24t. – 13,6 m. návesy, jazdné súpravy, sklápače, muldy, frigo vozidlá, izotermické vozidlá, walking floor- návesy s pohyblivou podlahou, mega návesy, jumbá, skriňové vozidlá
  • viac ako 200 zmluvných dopravcov
  • výhodná cenová ponuka
  • špecifické a nadrozmerné prepravy
  • realizácia prepráv typu just in time
  • vyťažovanie vozidiel
  • skladové hospodárstvo

 2. oblasť - finančná:
  • fakturuje sa len skutočne realizovaná doprava
  • poskytnutie maximálne možných zliav na realizovanom úseku
  • možnosť voľby elektronickej fakturácie

 3. oblasť - realizácia dopravy:
  • zľavy sú poskytnuté vašej spoločnosti priamo
  • váš zabehnutý a odskúšaný systém práce v oblasti dopravy sa nemení
  • reklamácie, prípadné škody súvisiace s dopravou rieši firma ALMATRANS, s.r.o. vo vlastnej réžii

 4. oblasť - administratívno - obchodná:
  • seriózna zmluva o zasielateľstve
  • minimálna náročnosť na počet Vašich pracovníkov a ich navyše vynakladanú prácu pri spolupráci (jedná sa o prenos avíza akýmkoľvek elektronickým médiom)
  • fakturuje sa v prehľadných faktúrach, nedochádza k duplicite, čo zabezpečuje interný systém spoločnosti
  • špecializácia firmy ALMATRANS, s.r.o. zabezpečuje našim partnerom seriózne ceny za serióznych podmienok
  • ochrana obchodného tajomstva a informácií o našich partneroch je 100% zabezpečená

 5. oblasť - skladovanie
  • vykládka, nakládka tovaru do hmotnosti 3,5t/paleta
  • prekládka tovaru
  • rozvoz tovaru po regióne
  • prebaľovanie tovaru
  • ostatné doplnkové služby

 6. oblasť - najsilnejšia stránka firmy:
  • naša spoločnosť má k dispozícií medzinárodné dopravné a špedičné programy, čo zvyšuje našu flexibilitu, dynamiku ako aj výhodnú cenovú tvorbu
  • ochotou našich disponentov j e riešenie všetkých problémov prislúchajúcich k zákazke
  • dôsledný proces v oblasti preverovania nových dopravných spoločností pred začatím samotnej spolupráce / kontrahova nie - dlhodobá spolupráca

Almatrans, s.r.o. poskytuje bývanie, dopravu do a z práce, doprava do a z Bratislava / Viedeň / Budapešť Letisko & autobusovej / vlakovej stanice. Almatrans, s.r.o. poskytuje tieto služby na základe klientských potrieb a požiadaviek.
 1. Bývanie:
  • Hľadanie bývania pre vašu firmu a subdodávateľských pracovníkov
  • Vyhľadávanie a zásobovanie domov, bytov
  • Zaistenie bývanie podľa vašich potrieb a očakávaní

 2. Doprava do a z práce:
  • Doprava pracovníkov a zamestnancov z ich domu do práce a z práce domov
  • Personalizované služby pomocou autobusu / mikrobusu alebo dodáviek
  • Preprava pracovníkov podľa ich potrieb (supermarket, výlety, atď.)
  • Preprava pracovníkov na základe ich plánu
  • Celková dostupnosť akýchkoľvek prípadných zmien na poslednú chvíľu

 3. Doprava do a z Bratislava/ Viedeň/ Budapešť Letisko & autobusovej / vlakovej stanice:
  • Doprava pracovníkov podľa času ich odletu / príletu
  • Doprava z domu na letisko / autobusové / vlakové nádražie
  • Doprava z letiska / autobusovej / vlakovej stanice domov alebo na pracovné miesto